Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARAMELITO

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy cukierni-lodziarni Caramelito.


Każda osoba składająca zamówienie w niniejszym sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: PAWOJ Wojciech Kulejewski, al. 11 Listopada 1/3, 42-216 Częstochowa, NIP 5732743588
 2. Pod adresem www.caramelito.pl/sklep firma PAWOJ Wojciech Kulejewski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej własnoręcznie wykonanych produktów cukierniczych firmy cukierni-lodziarni CARAMELITO , skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem:

·      adresu e-mail: torty@caramelito.pl

·      numeru telefonu: 570 022 833

w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 13.00

 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów transportu – w przypadku dowozu zamówienia do klienta.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego CARAMELITO nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego CARAMELITO składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego CARAMELITO.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy CARAMELITO są świeże i są produkowane wyłącznie na zamówienie klienta w pracowni przy al. 11 Listopada 1/3, 42-216 Częstochowa. Sklep prowadzi sprzedaży wyłącznie artykułów cukierniczych wyprodukowanych własnoręcznie w swojej pracowni.
 4. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy CARAMELITO firma wystawia paragon fiskalny. Na życzenie może zostać wystawiona faktura VAT.

 

II. DEFINICJE


Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.caramelito.pl/sklep , w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca – PAWOJ Wojciech Kulejewski, al. 11 Listopada 1/3, 42-216 Częstochowa, NIP 573-274-35-88
 4. Sklep Internetowy CARAMELITO – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.caramelito.pl/sklep
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego CARAMELITO;
 6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym CARAMELITO za pośrednictwem strony internetowej: www.caramelito.pl/sklep
 4. Klient może złożyć zamówienie: dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym CARAMELITO wchodząc na stronę internetową www.caramelito.pl/sklep  lub dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym CARAMELITO wchodząc na stronę internetową qwww.caramelito.pl/sklep – Zakup bez rejestracji – bez konieczności logowania się.
 5. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”, „Do koszyka”  „Przejdź do koszyka” Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Za pomocą przycisku „Przejdź do płatności” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do danych osobistych i danych odbioru.
 7. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Przejdź do płatności”, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.
 8. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności.
 9. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, może również dodać ewentualne uwagi dla Sprzedawcy
 10. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”
 11. Klient zostaje przekierowany do systemu płatniczego w celu dokonania płatności.
 12. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail torty@caramelito.pl  jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.
 13. W przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: torty@caramelito.pl

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin przygotowywania zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego/autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta osobiście w jednym z punktów sprzedaży:
 • al. NMP 28, 42-200 Częstochowa
 • al. 11 Listopada 1/3, 42-216 Częstochowa
 1. Uwagi podane przez Klienta w polu „Uwagi do zamówienia” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości. Nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.


V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za dokonywane zakupy jest uiszczona za pomocą przelewów elektronicznych lub płatności BLIK.
 2. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24.pl. Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Przelewy24.pl jako zapłacone

 

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
 2. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 3. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez sklep internetowy CARAMELITO nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym CARAMELITO
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 1,2 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez CARAMELITO .
 5. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży w chwili odbioru.  

VII.  REKLAMACJE

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CARAMELITO, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. CARAMELITO poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie zwrotu za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, (z potrąceniem 1.2 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez CARAMELITO)
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieostrożnego transportu przez klienta lub w wyniku niewłaściwego przechowywania – wyroby cukiernicze należy przechowywać w warunkach chłodniczych w temperaturze 2-4 st.C

VIII. WADY RZECZY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:
  -zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (albo)
  -zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


IX. DANE OSOBOWE
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy PAWOJ Wojciech Kulejewski z siedzibą w 42-216 Częstochowa, al. 11 Listopada 1/3

 1. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma PAWOJ Wojciech Kulejewski z siedzibą przy al. 11 Listopada 1/3, 42-216 Częstochowa, NIP 573-274-35-88
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę CARAMELITO.
 4. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym CARAMELITO na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez CARAMELITO  dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez CARAMELITO będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług CARAMELITO.
 5. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem CARAMELITOi/lub roszczeń CARAMELITO względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w CARAMELITO , której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CARAMELITO , tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CARAMELITO(Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw CARAMELITO . Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z CARAMELITO , jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez CARAMELITO .
 6. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności
 7. Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy CARAMELITO korzysta z tzw. plików cookies, godnie z postanowieniami Polityki Cookies, określonymi pod adresem www.caramelito.pl/sklep/cookies
 8. CARAMELITO dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując CARAMELITO dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
  a) żądania od CARAMELITO dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu CARAMELITO są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody) np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a CARAMELITO nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów CARAMELITO , z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający CARAMELITO sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
  • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
 9. CARAMELITO nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.caramelito.pl/sklep pod zakładką Polityka prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym CARAMELITO . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  -Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  -Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  -Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.caramelito.pl/sklep, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.